Green Belt Certificaat

In dit artikel vertellen we je meer over het Green Belt certificaat en hoe je deze kan behalen. Daarin behandelen we specifiek: 

 • De algemene Lean Six Sigma certificering
 • De praktijkcertificering
 • De kwaliteitsnormen 
 • Eisen voor een Green Belt Certificaat

Lean Six Sigma Certificering

Lean Six Sigma beheersen vergt een combinatie van het begrijpen van de theorie en de toepassing hiervan in de praktijk. Deze combinatie is terug te vinden in de Lean Six Sigma gradaties en in de bijbehorende certificering. 

Lean Six Sigma Certificering bestaat uit 3 stappen:

 1. het volgen van een training.
 2. het afleggen van een examen om theoretische kennis aan te tonen.
 3. het uitvoeren van verbeterprojecten om de praktijk aan te tonen.
 

Na afronding van een opleiding ontvang je een certificaat van deelname. Nadat de geleerde theorie in praktijk is gebracht, kan je als Belt opgaan voor praktijkcertificering.

Lean Six Sigma Green Belt Certificaat

Praktijkcertificering

Praktijkcertificering houdt in dat de Belt het examen met succes heeft afgerond en daarnaast een project van voldoende niveau heeft uitgevoerd. Dit project wordt ter beoordeling aangeboden aan een Master Black Belt.
De Master Black Belt beoordeelt het project en stelt vast of er aan de vereisten van de certificering is voldaan. Bij een succesvolle afronding van het project wordt het praktijkcertificaat overhandigd.

Lean Six Sigma Green Belt Certificering

Internationaal erkend

In Nederland worden de kwaliteitsnormen van de ASQ,  IASSC en het LCS het meest gebruikt. Daarnaast is een Cedeo-erkenning van belang om kwaliteitsnormen te handhaven.

Bij afronding van training, examen en projecten ontvang je internationaal erkend certificaat van LCS. LCS staat voor Lean Competency System. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor trainingen op het gebied van continu verbeteren. LCS is verbonden aan de Universiteit van Cardiff. Het LCS certificaat is internationaal erkend. 

Veelal worden de volgende certificaten aangeboden:

Eisen Green Belt Certificaat

Iets meer in detail uitgelegd dan hierboven, bestaat certificering dus concreet uit de volgende stappen:

 1. Met goed gevolgen afleggen van de training. Hierbij is het van belang dat voldoende trainingsdagen zijn gevolgd.
 2. Uitvoeren van een of meerdere projecten waarin de geleerde theorie in de praktijk wordt toegepast.
 3. Het afleggen van een examen waarin de theorie wordt getoetst.
 4. Inleveren van een gedocumenteerd projectverslag of werkboek en de resultaten van de projecten bespreken met een Master Black Belt.
 5. Als de Master Black Belt heeft vastgesteld dat de projecten van voldoende kwaliteit en niveau zijn en dat er aan de andere inhoudelijke vereisten is voldaan, ontvang je je certificering.

Aan de slag als Green Belt?